Service


WebAdmin fixar din site!
Vi kan ta hand om allt från domänadress, webhotell, epostinställningar, certifikat, backuper, säkerhet mm.
Alla inställningar som behövs så din sida funkar.
Men vi gör så mycket mer, se nedan...Frågor? Kontakta oss!

SERVICE och TJÄNSTER

Detta är en del av vad WebAdmin utför för sina kunder:


Hemsida / WebShop / IT
 • Enklare hemsida (Visitkort online, presentation, kontaktformlulär etc)
 • Medium till Större sida (tex visa er produktakatalog online, presentera större mängd bildgallerier, videos, musik)
 • WebShop (Sälja fysiska varor, digitala downloads, ev.lagerhantering, kassa/betallösningar)
 • Member system (ge access till delar av sida och innehåll efter medlemsnivå, medlemshantering, ev betallösning)
 • Utbildningssystem (ge elever access till kurser, elevsidor, prov etc, ev betallösning)
 • Kalender/eventsystem (presentera och ev sälja events/kurser etc utifrån ett kalendarsystem)
 • Digitala downloads på din sida (gratis eller sälja pdf:er, mp3, filmer etc).
 • Databas och register online (formulär, sökning, utskrift/export etc, för tex medlemmar/föreningar edyl)
 • Filserverlösningar (lokal eller extern lagring och åtkomst, publikt eller skyddat innehåll)
 • Skydda/låsa delar av hemsida (ge access för utvalda bara)
 • Dölja/Visa menyer och sidor på sidan (framisdan men även baksidan för personal, visa valda delar för utvalda personer)
 • Mobilanpassningar
 • Kopplingar till/från olika sociala medier
 • Backuplösningar
 • Genomgång/översyn och uppdateringar av sidan


Design
 • Design (allt från visitkort till rollups)
 • Företagsprofilering (sätta logga, typsnitt, färger etc)
 • Logos (olika ver för hemsida, brevhuvuden, rollups. Dvs filer för web och tryckformat)
 • Trycksaker (allt från produktblad till manualer, på papper eller som pdf för mail och nerladdning)


Media
 • Fotografering (personal, lokaler, produkter för webshop, shoot inomhus/utomhus, hos kund eller på location eller i vår studio)
 • Video (reklam eller instruktionsvideo, intros, outros, vinjetter till YouTube etc)
 • Ljud/musik (skapa jinglar, bakgrundsmusik)
 • Poddar (inspelning/produktion eller ta emot inspelat material för mixning och ljud redigering)


Vi hittar lösningar, supportar och ser till att ni kan fokusera på er verksamhet.Kontakta oss!

Trött på att de skyller på varandra?

-”Vi har inte fått bilderna från fotografen ännu” eller -”Den loggan är för liten, grafikern lovade att skicka en annan, förra veckan…”

Vill ni ha en och samma kontaktperson?

Vi kan och gör det mesta själva inhouse, se listan ovan. Det ger korta beslutsvägar utan väntetider. Vi kan även sköta ev. externa kontakterna åt er om ni vill (då vi pratar samma språk och termer som grafiker, tryckare och fotografer använder).